Çalışma Grupları

Ortalama 10-12 kişiden oluşan, yapılandırılmış, süre sınırlı, tek oturumluk ve sadece Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin katılabildiği programlar ile katılımcılara çeşitli konularda bilgi edinme ve konuyla ilgili uygulama yapma imkanı sunulmaktadır.

                                                                                                            

 

 

 
                                                                                                                           

ERREM Çalışma Grupları:

Atılganlık,
Gençlerde Duygu Yönetimi,
Kendini tanıma,
İletişim Becerileri,
Verimli ders çalışma yöntemleri,
Sınav kaygısı,
Hayat amaçları edinme,
Öfke kontrolü,
Yaşama Sevinci
Stres ile başa çıkma yolları vb. gibi çok çeşitli konuları içermektedir.

Grupla Psikolojik Danışma

Ortalama 8-10 üye ile ve 8-12 oturumdan oluşan gruplarda, katılımcılar, duygu, düşünce ve davranışlarını, yaşam biçimlerini ve ilişkilerini daha yakından tanıma ve anlama fırsatı bulabilirler. Dolayısıyla, güvenli  bir ortamda sunulan uygulamalarla, grup üyelerimize, kendi iç dünyalarına ve ilişkilerine yönelik farkındalıklarını artırma, yeni davranış biçimleri ve farklı iletişim yolları geliştirme, bireysel gelişimlerine katkı sağlama imkânı sunulmaktadır.  Merkezde grupla psikolojik danışma odası vardır.
 

A+ A-