California sendromu bütün dünyada özellikle genç nüfusta hızla yaygınlaşıyor. Aşırı bireysellik, seks düşkünlüğü, ben merkezcilik, yalnızlaşma ve şiddet eğilimleri California sendromunun temel bileşenleri.

California Sendromu kavramını ortaya atan Dr. Mustafa Merter. Giderek daha fazla madde, moda, para, marka, giyim, lüks, pop, seks odaklı hale gelen bir dünyada, global kapitalist pazarda, gençler anlam bunalımına daha fazla düşüyorlar. Alkol, uyuşturucu ve seks bağımlılığı artıyor. Tüketim ve marka çılgınlığı küresel olarak yayılıyor. TV, Internet, medya ve bilgisayar oyunları bireyi uyuşturuyor ve bağımlı hale getiriyor. Gençler giderek daha fazla yalnızlığa, yabancılığa, asosyalliğe, şiddete ve anlam boşluğuna itiyor. Video ve bilgisayar oyunları katılımcı ve interaktif yapılarından dolayı çocukları ve gençleri TV’den daha fazla şiddete teşvik ediyor.

Konuyla ilgili yazılan çarpıcı kitaplardan biri Jean M. Twenge'n kaleme aldığı "Ben" Nesli kitabı.

Mustafa Merter'in Kaknüs Yayınları'ndan çıkan "Dokuz Yüz Katlı İnsan" isimli kitabı ise bu problemlere analiz ve çözüm sunan tam bir klasik eser, insanın derinliklerini anlamak isterseniz mutlaka okumanızı öneririm.

A+ A-